Håndkirurgi

Al behandling og diagnostik er individuel og vurderet ud fra den enkelte patients lidelse og behov. Derfor er nedenstående vejledning kun generel. En mere udtømmende information vil De få i forbindelse med den ambulante forundersøglse.

Se også under vejledninger, hvor en nærmere beskrivelse af forholdene før – under og efter operationen er nærmere beskrevet for en række behandlinger.

Årsager og behandlinger

Dupuytrens kontraktur (Kuskefingre/krogede fingre)
Årsag: Langsom fremadskridende krumning af især ring- og lillefinger, ofte med knudedannelser i håndfladen. Sygdommen er til dels arvelig, men uden kendt årsag iøvrigt.

Behandling: De fleste tilfælde kan opereres ambulant i lokal bedøvelse. Bandagereringstid som hovedregel 2 uger, ofte med gipsbandage.

I mange tilfælde kan man nøjes med et mindre indgreb, “nålemetoden” hvor stramningerne i huden kun overskæres med en spids kanyle. Man er oftest arbejdsfør igen efter få dage.

Operation for gigt i tommelens rodled
Årsag: Slidgigt i leddet mellem tommel og håndrod, bevirker smerter ved brug af tommelsen, ofte også smerter i hvile.

Behandling: Kan i visse tilfælde lindres ved bloklade eller aflastende bandage. Ambulant operation ved seneplastik (Weilbyoperation) i lokal bedøvelse. Bandageringstiden er her 3-4 uger med gipsbandage.

Operation for nervetryk ved håndled, albue og underarm (Karpaltunnelsyndrom, tryk på ulnarisnerven og tryk på radialisnerven)
Årsag: oftest ukendt, men bevirker sovende fornemmelse i flere fingre og ofte smerter, ofte søvnforstyrrende da hånden “sover”.

Behandling: Opereres i lokalbedøvelse ambulant. Bandageringstid 2 uger, men især ve doperation ved håndleddet skal man regne med, at der går yderligere 2-4 uger, før man kan anvende hånden normalt.

I visse situationer kan nervetryk på medianusnerven opereres ved kikkertoperation.

Operation for springfinger og seneskedehindebetændelse ved tommelen
Årsag: Kan være udløst af gigtlidelser, overanstrengelse eller traumer.

Behandling: Kan i visse tilfælde behandles med blokade. Opereres med spaltning af seneskeden i lokal bedøvelse. Der vil kun blive anlagt en mindre bandage i få dage, men trådene skal sidde i alt i 2 uger.

Operation for seneknuder
Årsag: Oftest væskefyldte udposninger fra seneskeder eller led omkring håndleddet. Opstår oftest spontant, men kan også komme efter traumer eller begyndende slidgigt i leddene. Tømning med sprøjte har sjældent langvarig virkning.

Behandling: Opereres ambulant i lokal bedøvelse med fjernelse af udposning og den “stilk” der oftest forbinder knuden til led eller seneskede. Der vil kun blive anlagt en mindre bangage i få dage, men trådene skal sidde i alt i 2 uger. Der er risiko for at knuden kommer igen i ca. 25% af tilfældene.

Operatine med oprensning af sener og led (synovektomier) ved giglidelser
Årsag: Oftest kronisk betændelsesvæv der giver hævelser og smerter og forhindrer sener og led i at fungere normalt.

Behandling: Kan i visse tilfælde behandles med blokader. Ved operation fjernes betændelsen i lokal bedøvelse. Det er ofte nødvendigt at påbegynde bevægetræning efer få dage, men trådene skal sidde i alt i 2 uger.

Negle-hudkorrektioner
Ofte kosmetisk generende følger efter traumer.

Behandling: ambulant i lokal bedøvelse, individuel bandageringstid men trådene skal sidde i alt i 2 uger.

Andre indgreb
Andre, men mindre hyppige lidelser i hånd og underarm kan vurderes med henblik på operation eller anden behandling.