Knækirurgi

Lidelser i knæ og underben

Al behandling er individuel og vurderes ud fra den enkelte lidelse og behov. En udtømmende information vil de få i forbindelse med den ambulante forundersøgelse. Se under vejledninger, hvor en nærmere beskrivelse af forholdene under og efter operation kan læses.

Årsager og behandlinger

Meniskskade

I hvert knæ har man 2 halvmåneformede bruskskiver der fungerer som støddæmper mellem knoglerne, og er med til at stabilisere knæet. Disse skiver er meniske. Der kan opstå en revne i menisken som fælge af overbelastning, oftest i forbindelse med et vrid i knæet hvor man samtidigt har knæet mere eller mindre bøjet. Man hører ofte om meniskproblemer i forbindelse med sportsskader, men rigtig mange meniskskader opstår faktisk i dagligdagen, hvor folk ikke mener de har belastet knæet noget særligt. Symptomerne kan være smerter i knæet ved belastning, klik i knæet, hævelsestendens og nogle gange direkte aflåsning. Diagnosen kan nogle gange stilles ved den almindelige undersøgelse, eller mp man benytter MR scanning eller kikkertundersøgelse. Behandling vil ofte være reparation af skaden ved en kikkertundersøgelse, som kan foregå i lokalbedøvelse.

Bruskskade i knæet

Opstår som regel ved en overbelastning hvor der kommer tyrk/vrid på brusken i knæet. Symptomerne kan minde om symptomerne ved menisklæsion. Diagnosen kan være vanskelig at stille ved almindelig undersøgelse og vil ofte kræve en scanning. Behandlingen er meget afhængig af skadens størrelse og placering, men kan variere fra aflastning til operation.

Korsbåndsskade

Korsbåndene er med til at stabilisere knæet på skinnebenet og lårbenet ikke kan bevæge sig for meget frem og tilbage i forhold til hinanden. En korsbåndsskade kræver ofte en større påvirkning af knæet og der kommer ofte hævelse med det samme. Diagnosen kan stilles ved almindelig undersøgelse, MR scanning eller kikkertundersøgelse. Symptomerne er ofte vanskeligheder med at styre knæet. Det svigter/giver efter i visse situationer. Afhængig af flere faktorer kan man vælge at operere med rekonstruktion af især der forreste korsbånd. Oftest vil man vælge at prøve genoptræning først.

Skade på sideledbånd

Denne opstår ved en belastning af knæet fra side til side eller ved drejning i knæet under belastning. Medfører ofte smerter og bevægeindskrænkning i knæet i 5-6 uger eller mere, Kræver meget sjældent operation. I nogle situationer, kan det være nødvendigt med en skinne på knæet i de første uger. Diagnosen og behandlingsformen kan oftest fastlægges ved en almindelig undersøgelse af knæet.

Smerter bag knæskallen (Chondromalaci)

Kan skyldes mange forskellige faktorer, men ofte skyldes det en forkert belastning, så der kommer øget tryk på knæskallen ind mod lårbensknoglen. Dette kan give knæsmerter, især ved belastning på bøjet ben. Diagnosen kan som regel stilles ved den almindelige undersøgelse. Nogle gange kan man supplere med røntgenbilleder. Scanning er sjældent nødvendig. Behandlingen er ekstremt sjældent operativ, hvorimod man kan komme langt ved træning. Træningen kræver dog en ihærdig indsats i lang tid.

Osgood-Schlatter

Er en lidelse der opstår hos børn i området øverst på skinnebenet, hvor der er en lille bule/et knoglefremspring. Det skyldes at der hos ikke udvoksede nemt opstår en overbelastning/irritation her, medførende smerter især ved aktivitet. Lidelsen kræver ekstremt sjældent behandling og sjældent ophør med aktivitet, men måske lidt reduktion i niveauet en periode. Går næsten altid over igen. Kan efterlade knoglefremspringet lidt fortykket, men dette betyder som regel ikke noget.