Operation for knyst på storetåen/skæv storetå (hallux valgus)

En knyst og skævhed af storetåen opstår oftest som resultat af langvarig anvendelse af uhensigtsmæssigt fodtøj, men der kan også være en vis arvelig disposition for skæv storetå. Oftest er det tilstrækkeligt med rigtigt valg og tilpasning af fodtøjet. Kun hvis dette ikke er tilstrækkeligt, kan operation overvejes. Operation tilbydes primært, hvis tilstanden medfører smerter.  Efter operationen vil skævheden i storetåen være rettet lidt, men tåen er ikke rettet helt op. Der skal naturligt være omkring 15 graders ”skæv-stilling” i tåen. Skævhed og knystdannelse kan opereres på flere forskellige måder afhængig af tåens udseende/skævhed. Her omtales:

Forskydningsoperation af mellemfodsknoglen (anvendes ved ren skævstilling af storetåen uden slidgigt.)

Operationen foretages ambulant og i lokalbedøvelse. Operationen tager ca. 1 time, og du skal blive i klinikken med benet opad i en ½ time efter operationen.

Operation af mellemfodsknoglen 
I lettere eller moderate tilfælde saves mellemfodsknoglen over i den nedre ende (Chevron-osteotomi), (figur A). Den nedre del af knoglen og storetåen kan så forskydes. Herefter ændres muskeltrækket på tåen, så den peger mere ligeud. Nogle gange vil det være nødvendigt at fastgøre knoglerne med en skrue eller stift. Dette afgøres i forbindelse med indgrebet. I sværere tilfælde er der behov for korrektion i mellemfodsknoglens øvre ende. Vi vil da oftest henvise til behandling på sygehuset.

 

Figur A.

Efter operationen bliver foden beskyttet i en blød bandage og en behandlingssko (hælsko), således at forfoden ikke bliver belastet. Behandlingsskoen skal benyttes i 4 uger.
De første 2-3 døgn skal foden holdes højt – fodskammel er ikke tilstrækkeligt. Du må herefter støtte på foden efter evne. Det er fortsat en fordel at lægge foden højt, når du sidder eller ligger.
Bandage skiftes i klinikken efter 4-5 dage. Tråde fjernes efter ca. 2 uger her i klinikken. Herefter anlægges som regel en let bandage og ”tåskiller” i filt, som placeres mellem storetåen og nabotåen, og som skal anvendes i 4 uger – de første 2 uger sammen med behandlingsskoen. Efter i alt 6 uger kan du starte egentlig bevæge- og gangtræning.

Forberedelse: Vask foden grundigt på operationsdagen. Tag gerne 2 Panodil (Pamol, Pinex) 1 time før operationen. Du skal ikke at være fastende. Der må ikke være sår på huden i eller omkring det område, der skal opereres.

Hvis du får Marcoumar, Marevan eller anden blodfortyndende medicin, skal du oplyse om dette, hvorefter vi tager stilling til, om der skal holdes pause med medicinen forud for operationen.

Du kan ikke selv føre bil hjem efter operationen, og under transporten skal benet holdes højt – læg foden op på bagsædet. Du vil få et sæt krykkestokke med hjem (mod depositum).

Det er vigtigt, at bandagen ikke bliver våd eller gennemvædet af blod. Ved gennemsivning af forbindingen bør klinikken kontaktes for skiftning af forbindingen. Tæerne skal have normal kulør og temperatur.

Smertebehandling: At holde foden højt og i ro er den vigtigste forebyggelse af smerter. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, kan almindelig håndkøbsmedicin som Pamol, Pinex eller lignende tages som to tabletter 3-4 gange i døgnet evt. suppleret med. såkaldte ”gigttabletter ” (Ibumetein/Ipren/Ibuprofen/Seractiv m.v.).  Det første par døgn kan du godt have temmelig ondt i foden, selv om du holder den oppe. Kontakt gerne din læge inden operationen for en recept på lidt stærkere smertestillende til det første par døgn.

Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, skal hele forbindingen måske løsnes.

Infektion: Hvis der opstår rødme, varme, hævelse, og/eller der kommer tiltagende smerter eller feber, kan det være tegn på begyndende infektion. Du skal snarest muligt kontakte klinikken eller egen læge/lægevagten med henblik på eventuel behandling. Du skal ikke vente til næste dag, hvis du mistænker infektion.

Sygemelding: Du skal regne med ca. 6-8 ugers sygemelding afhængig af dit arbejdes karakter.

Genoptræning: Når bandagen og behandlingsskoen er fjernet, må du gå normalt på foden. Du bør lave bevægetræning af storetåen ved opad- og nedadbøjning af storetåen. Træningen lettes ved at holde foden i varmt vand 10-15 minutter, inden træningen påbegyndes. Træn med foden i vandet det første par uger. Herefter kan du begynde at tage ved tåen med en hånd og føre tåen opad og nedad til smertegrænsen. Du vil først være nogenlunde “godt gående” efter ca. 3 måneder, og der vil de første måneder desuden være tendens til hævelse. Ved valg af fodtøj skal du sikre dig, at der er tilstrækkelig plads til forfod og tæer. Man kan opnå bedring i bevægeligheden helt op til et år efter operationen.

Løb m.v. bør først genoptages tidligst 3 måneder efter operationen.

Komplikationer: Der kan evt. opstå infektion. Større komplikationer er sjældne, men i enkelte tilfælde kan der dannes generende arvæv og stivhed af tåen, og der er tendens til, at fejlstillingen gendannes med tiden. 85-90 % af de opererede er tilfredse med indgrebet. 5-10% kan opleve en forværring af generne.  Der kan opstå belastningssmerter og dannelse af hård hud under de tilstødende forfodsknogler, ligesom der kan opleves følelsesforstyrrelser i og omkring arret. Meget sjældent kan manglende heling i knoglen også være et problem. Dette vil kræve en ny operation.

Allergi: Til lokalbedøvelse benyttes Xylocain og Marcain med adrenalin. Til forebyggelse mod infektion gives inden operationen Dicillin.  Hvis du har kendt allergi over for et eller flere af disse stoffer, bedes du oplyse os om dette.

Bil: Man skal være i besiddelse af sin fulde førlighed for at måtte føre motorkøretøj. Du må ikke køre med forbinding på.

Mødetid 10 min. før operationstidspunkt. Beregn ekstra tid til evt. parkering.

Du bedes medbringe kr. 200 kontant, som depositum for krykkestokke.

Beløbet tilbagebetales ved aflevering af disse.

(Dokument godkendt juni 2018)