Operation for slidgigt i tommelrodled (tommelrodledsplastik)

Slidgigt er en tilstand hvor ledbrusken er slidt helt eller delvis væk enten som følge af almindelig slitage eller som følge af egentlige skader på leddet. Dette giver smerter i leddet især ved belastning, men efterhånden også ofte i hvile. Der går oftest 3-6 måneder, før tommelen igen fungerer optimalt efter operationen. Hos nogle patienter opnås ikke fuld smertefrihed, da der også kan være slidforandringer i flere af de tilstødende led i håndroden.

Forberedelse: Vask hånden godt på operationsdagen. Tag 2 Panodil (Pinex, Pamol el. lign.) ca. en time før operationen. Du skal ikke være fastende. Det er vigtigt, at der ikke er sår på huden i eller omkring det område, der skal opereres.

Eventuelle fingerringe skal fjernes inden operationen.

Hvis du får hjertemagnyl, Marcoumar, Marevan eller anden blodfortyndende medicin, skal du oplyse om dette, hvorefter vi tager stilling til, om der skal holdes pause med medicinen forud for operationen.

Allergi: Til lokalbedøvelse benyttes Xylocain og Marcain med adrenalin. Hvis du har kendt allergi overfor et eller flere af disse stoffer, bedes du oplyse os om dette.

Operationen: Foregår i lokalbedøvelse og varer ca. 45 min. Du må påregne at være i klinikken ca. 1 time. Lokalbedøvelsen kan vare op til 8 timer.

Ved operationen fjernes en mindre håndrodsknogle, hvorefter mellemrummet opfyldes af arvæv, der fungerer som stødpude i stedet for det slidte led.

Der anlægges en gipsskinne efter operationen. Denne skiftes ved trådfjernelsen efter ca. 2 uger. Derefter anlægges en aftagelig gipsbandage, der må tages af for let bevægetræning af tommelen én gang dagligt de følgende 2 uger.

Efter operationen: For at undgå hævelse er det meget vigtigt at holde den opererede hånd højt. Hånden må de første dage efter operationen ikke komme under hjertehøjde.

Hver time skal du lave pumpeøvelser ved at række hånden så højt op som muligt over hovedet, og strække og bøje de fingre, der er frie af bandagen så meget som muligt 10 gange (påbegyndes dagen efter operationen.  Det yderste led af tommelen er uden for bandagen og skal også bevæges igennem. Forbindingen må ikke blive våd – anvend derfor en plastpose som beskyttelse ved bad.

Smertebehandling: At holde hånden højt og i ro er den vigtigste forebyggelse mod smerter. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, kan almindelig håndkøbsmedicin som Pamol, Pinex eller lignende tages som to tabletter 3-4 gange i døgnet. Det første døgn er der oftest behov for stærkere smertestillende medicin. Gigtmidler som Ibumetin, Ipren, Voltaren eller lignende er oftest tilstrækkeligt, gerne samtidig med Pamol. Ved tiltagende smerter kontakt klinikken for evt. at få skiftet bandagen.

Infektion: Hvis der opstår rødme, varme, hævelse, og/eller der kommer tiltagende smerter eller feber, kan det være tegn på begyndende infektion. Du skal snarest muligt kontakte klinikken eller egen læge/lægevagten med henblik på eventuel behandling. Du skal ikke vente til næste dag, hvis du mistænker infektion.

Sygemelding: Individuelt afhængig af job. Forvent minimum 8-12 uger. Aftales i forbindelse med indgrebet. Der kan være smerter og ømhed i flere måneder. For tidlig belastning eller for ihærdig træning kan give irritation, hævelse og langvarige smerter. Langvarig aflastning, hvor der kun trænes bevægelighed af tommelen, er derfor den sikreste vej til et godt resultat.

Bil: Man skal være i besiddelse af sin fulde førlighed for at måtte føre motorkøretøj. Du må ikke køre med forbinding på.

Mødetid 10 min. før operationstidspunkt. Beregn ekstra tid til evt. parkering.

(Dokument godkendt juni 2018)